Kolommen onder elkaar zetten in Report Studio

Probleem: Hoe zet je in Cognos 8.4 verschillende kolommen onder elkaar

ERP databases hebben vaak klanttabellen waarin de adresregels verdeeld zijn over meerdere kolommen. Dit zien we bijvoorbeeld in de GOSALES database, die als instructiedatabase meegeleverd wordt met Cognos 8.4. De tabel RETAILER_SITE bevat de kolommen RTL_Address1 en RTL_Address2.

Ik zie regelmatig klanttabellen waarin wel zes kolommen zijn gereserveerd voor de adresinformatie. Dat is veel en het is wel duidelijk dat in een dergelijke situatie een aantal kolommen vaak leeg zal blijven. Afhankelijk van het tabelontwerp zal zo’n lege kolom ofwel een NULL waarde bevatten ofwel een spatie.

Ook wanneer je op zo’n tabel gaat rapporteren wil je dat het er netjes uitziet en dan zet je graag de adresgegevens op verschillende regels onder elkaar, in één kolom. Vang je dan ook nog de NULL waarden en/of spaties weg, dan zie je ook de lege regels niet meer en dat ziet er helemaal goed uit.

Impromptu

In Cognos Impromptu 7 is dit relatief eenvoudig te bereiken.

Zet de eerste adresregel op het rapport en rechtsklik op de kolom waarin je deze regel hebt opgenomen. Selecteer vervolgens Data definition (Excuses voor het Engels, in Impromptu 7 werk ik alleen maar Engelstalig).

Voer daar als definitie in: adresregel1 +if(adresregel2 is not missing and adresregel2 <>’ ‘) then (char(13)+ adresregel2) else (‘ ‘)+ if(adresregel3 is not missing and adresregel3<>’ ‘) then (char(13)+ adresregel3) else (‘ ‘) en zo verder voor elke adresregel die je wilt toevoegen. Zie de afbeelding hieronder:

Druk nu op OK. Je ziet dat de regels nog niet onder elkaar staan. Om dat te bereiken moet je nog eens rechtsklikken in dezelfde kolom. Selecteer ditmaal in het popup menu ‘Properties’ en vervolgens ‘Layout’. Vink de radiobutton aan bij ‘Multiline with word wrap’. Als je nu op OK drukt, dan zie je het gewenste resultaat.

Cognos 8.4

Je kun dit in Cognos 8.4 ook bereiken, maar daar is het iets ingewikkelder.  Selecteer uit de werkset van de invoegbare objecten een queryberekening en sleep die het rapport op. Geef als naam ‘Adresregels’ op en voer dezelfde expressie in als hierboven:

adresregel1 +if(adresregel2 is not missing and adresregel2 <>’ ‘) then (char(13)+ adresregel2) else (‘ ‘)+ if(adresregel3 is not missing and adresregel3<>’ ‘) then (char(13)+ adresregel3) else (‘ ‘) etc.

Draai je nu het rapport dan zul je wederom zien dat de regels nog niet onder elkaar staan. En probeer je dat nu te bereiken op de manier waarop dat in Impromtu gaat, dan kun je heel lang zoeken, maar een ‘Multiline with word wrap’ is nergens te vinden.

De truc die je moet toepassen is de volgende:

Sleep van de werkset invoegbare objecten een ‘Vermelding in tekst met opmaak’ (‘Rich text item’ in het Engels) op het rapport. Zoek bij de eigenschappen van dit object onder HTML-bron naar het brontype. Selecteer hier ‘Rapportexpressie’. In de regel daaronder kun je via de ellipsbutton de rapportexpressie invullen. Kies hier van het tabblad query’s  de kolom ‘Adresregels’ die je eerder hebt gevuld.

Voer nu het rapport uit, en je ziet dat de regels nu wel netjes onder elkaar staan.

De queryberekening Adresregels wil je nu niet meer op het rapport zien. Je moet hem verbergen. Dit doe je als volgt: Selecteer de kolom Adresregels. Selecteer onder Eigenschappen – kolomlijst onder het kopje Conditioneel: ‘Variabele weergeven’. Dubbelklik hierop en maak een nieuwe variabele aan van het type Booleaans. Noem hem Verberg en laat Weergeven voor Ja aangevinkt staan.. Geef als expressiedefinite op: 1 = 0. De kolom zal niet getoond worden op het rapport.

 

Een probleem dat vergelijkbaar is met bovenstaande kom je tegen als je in een eenvoudig tekstitem verschillende regels onder elkaar wilt zetten. Dit gaat ook niet zonder meer goed: als je in het invoerscherm ‘Regel 1’ invoert en dan een <Enter> geeft omdat je op de volgende regel ‘Regel 2’ wilt invoeren, dan wordt de dialoog afgesloten en heb je slechts ‘Regel 1’ als inhoud van je tekstitem.

Ga daarom als volgt te werk: Plaats het tekstitem op je rapport en ga naar de eigenschappen van het tekstitem. Wijzig het brontype in ‘Rapportexpressie’ en als rapportexpressie vul je dan de gewenste regels in, elk afgesloten met een <Enter>.  De expressie als geheel moet wel omsloten worden door enkele of dubbele aanhalingstekens. Je krijgt dan bijvoorbeeld het volgende:

“Een

Twee

Drie”

Voer je dit rapport uit, dan staan ook hier de regels netjes onder elkaar.

Database overzetten van een hogere versie van SQL Server naar een lagere

Het probleem: Een database inclusief inhoud overzetten van een SQL Server 2008r2 instantie naar SQL Server 2008 instantie.

Het kan voorkomen dat je een database van een hogere versie naar een lagere versie wilt overzetten, inclusief de data. De procedure die ik hieronder beschrijf is één manier om dat te doen. Er zijn ongetwijfeld nog andere werkbare manieren, bijvoorbeeld met gebruikmaking van SSIS.

In dit voorbeeld zet ik een database over van SQLServer 2008 r2 naar SQLServer 2008. Het is niet mogelijk om dat te doen met behulp van een backup en restore, en ook niet met behulp van detach – attach database.

We gaan hier de database scripten en vervolgens de gegevens via bcp overzetten.

Bcp staat voor bulk copy program. Dit is een utility programma dat onafhankelijk van de SQL Server kan worden gebruikt. Het wordt opgestart vanaf de command line.

Scripten van de database: Selecteer in de Management Studio de database die je wilt overzetten, rechtsklik erop en selecteer Tasks en vervolgens Generate Scripts. Je komt in een wizzard terecht waarvan je het introductiescherm overslaat. In het volgende scherm kun je objecten selecteren die je in het script wilt openemen. Je kunt hier kiezen voor de gehele database of voor specifieke objecten. We kiezen voor de gehele database, maar het kan geen kwaad om hier even te kijken wat de mogelijkheden zijn wanneer je de andere keuze maakt.

 

Bovenstaande keuze maak je niet,  je kiest hier voor ‘script entire database and all database objects’. Je kom dan in het volgende scherm:

 

Je geeft hier een bestandsnaam op en laat in principe de standaardinstellingen intact. Het loont wel de moeite om even op de button ‘Advanced’ te klikken en alle opties daarachter te bekijken. Vooral de optie ‘Types of data to script’ is interessant. Je kunt er hier voor kiezen om behalve het schema ook de data in het script mee te nemen. Voor kleine databases en voor testdatabases is dit zeker het overwegen waard, maar heb je een database van enige omvang, dan is het sterk aan te raden om hier te kiezen voor schema only, hetgeen overigens de standaardinstelling is. Mocht je ook de data in het script meenemen, dan is de kans aanwezig dat je in een frustrerend proces terechtkomt.

 Klik vervolgens twee maal op next en als het goed is worden alle taken succesvol uitgevoerd. Vergeet vooral niet hoe het script heet en waar je het hebt opgeslagen.

De volgende stap is het aanmaken van de bcp instructies. Het bcp programma is een uiterst flexibel instrument waarin je tal van opties kunt instellen. Ik zal er hier enkele van bespreken. Voor meer informatie verwijs ik graag naar: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms162802.aspx. Daar vind je een uitstekende uitleg van alle mogelijkheden van het programma.

Ik kies ervoor om voor elke tabel waarvan ik de data wil exporteren een aparte instructieregel aan te maken. Die regel ziet er als volgt uit:

bcp TestBox.dbo.Numbers out C:\Numbers.txt –w –S Srvrman –T

Een korte toelichting hierbij: TestBox is de naam van de database, dbo is de schemanaam en Numbers is de tabelnaam. ‘out’ geeft de richting van het datatransport aan, in dit geval exporteer je dus. Ga je straks importeren, dan komt hier ‘in’  te staan. –w geeft aan dat je karakters in unicode formaat exporteert, je kunt hier –c ingeven wanneer je alleen maar ASCII karakters hebt. –S geeft aan welke server je wilt benaderen, in dit geval is dat Srvrman. Tenslotte staat –T voor trusted connection, dat wil zeggen dat er gebruikt gemaakt wordt van de integrated security van Windows. Je kunt hier ook een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, mocht dat nodig zijn. Zie voor meer informatie daarover de boven gegeven link.

Om vervolgens alle tabellen uit een database voor export klaar te zetten maken we gebruik van één van de INFORMATION_SCHEMA views. Je kunt hier ook sysobjects gebruiken, of system_objects of sys.objects. Ik geef de voorkeur aan de INFORMATION_SCHEMA views omdat ze alle informatie bevatten die ik nodig heb en omdat verschillende van de andere genoemde objecten op de nominatie staan uit SQLServer verwijderd te worden.

use TestBox

go

select ‘bcp ‘ + TABLE_CATALOG + ‘.’ + TABLE_SCHEMA + ‘.’ + TABLE_NAME +’ out C:\SQLData\’ + TABLE_NAME + ‘.dat –w –S Srvrman -T’  from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where TABLE_TYPE = ‘BASE TABLE’

Nu moet je nog in de toolbar van Management Studio aangeven dat je de resultaten van de query naar een bestand wil sturen door op het icoontje ‘Results to File’ te klikken. Voer je vervolgens deze query uit dan word je gevraagd een bestandsnaam en lokatie in te voeren. Maak hier een .bat bestand van dat je later gemakkelijk kunt uitvoeren.

De inhoud van dit bestand ziet er dan ongeveer als volgt uit:

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

bcp Testbox.dbo.Testorderdetails out C:\SQLData\Testorderdetails.dat -w –S Srvrman -T

bcp Testbox.dbo.Numbers out C:\SQLData\Numbers.dat -w –S Srvrman -T

bcp Testbox.dbo.TstCalendar out C:\SQLData\TstCalendar.dat -w –S Srvrman -T

bcp Testbox.dbo.Outputs out C:\SQLData\Outputs.dat -w –S Srvrman -T

(4 row(s) affected)

Je moet nog wat overbodige regels uit dit bestand verwijderen om er een net .bat bestand van te maken. Ik moet er wel op wijzen dat mijn ervaring leert dat je dit bestand met een lege regel moet beginnen, omdat anders het eerste bestand niet wordt geexporteerd. Ik weet niet hoe dat komt en ik zou het heel fijn vinden als iemand mij het kon uitleggen.

Nu moeten we de database gaan aanmaken op de andere server. Open het gegenereerde sql script in de Management Studio van de doel database server. Waarschijnlijk staan de paden naar de datafiles en logfiles niet goed, – die verwijzen immers nog naar de lokaties van de bronserver -, maar als je deze aanpast zodat ze op de nieuwe server te vinden zijn, dan zal dit script zonder problemen lopen.

Nu moet je de export van de data vanaf de bronserver nog draaien. Dit doe je door het .bat bestand op te starten. Let er wel op dat het goed zit met de rechten op de folders waarin je de data wegschrijft. Je krijgt een hele verzameling .dat bestanden (of .txt, het is maar net wat je als extensie opgegeven hebt). Die kopieer je naar de doelserver. Ook het .bat bestand kopieer je. Dat .bat bestand moet je echter nog bewerken voor import. Dat doe je door met zoek en vervang in je tekst editor ‘out’  te vervangen door ‘in’ en de naam van je bronserver door de naam van je doelserver.

Een dump maken van de database naar tekstbestanden.

Wil je alleen maar data wegschrijven naar tekstbestanden, dan kun je ermee volstaan een bcp instructie uit te voeren. Je hoeft dus niet gebruik te maken van de Management Studio. Je moet in dit geval echter wel de databasenaam opgeven, dat is in dit geval TOOLSET. Het is een min of meer geneste bcp instructie:

bcp “select ‘bcp TOOLSET.’ + TABLE_SCHEMA + ‘.’ + TABLE_NAME +’ out C:\SQLData\’ + TABLE_NAME + ‘.dat –w –S Srvrman -T’  from TOOLSET.INFORMATION_SCHEMA.TABLES where TABLE_TYPE = ‘BASE TABLE'” queryout test1.bat  –w –S Srvrman -T

Dit .bat bestand zou je gewoon moeten kunnen uitvoeren, maar ik kom een vreemde foutmelding tegen. Pas wanneer ik aan het begin van het bestand een <enter> geef en vervolgens de hele inhoud van het bestand in een nieuw, leeg bestand kopieer, dan kan ik dat nieuwe bestand uitvoeren. Weet iemand hier een oplossing voor te vinden?

Voorbeeld van het gebruik van een paginaset in Cognos 8.4

Stel je wordt geconfronteerd met de volgende eis: er moet een rapport worden geproduceerd dat bestaat uit een hoofdpagina en een in principe onbepaald aantal subpaginas. Op de hoofdpagina wil de klant het volgende zien: Een lijst van de 20 landen met de hoogste opbrengsten. Vervolgens moet er voor elk land een afzonderlijke pagina komen met daarop de top 10 klanten per land. Deze subpaginas moeten getoond worden op volgorde van opbrengst per land, dat wil dus zeggen dat op de eerste pagina de klanten komen van het land met de hoogste opbrengst. Op de laatste pagina komen de klanten uit het land dat op de twintigste plaats staat wat betreft opbrengst.

Om de oplossing te illustreren nemen we het het ABC-Verkoop (query) pakket dat met Cognos wordt meegeleverd als demonstratiemateriaal. We gaan als volgt te werk:

Maak een lijstrapport met daarop [Verkoop (query)].[Wederverkoperfiliaal].[Wederverkoper land] en [Verkoop (query)].[Verkoop].[Opbrengst] als kolommen. Voeg daaraan een queryberekening toe, met als naam ‘Toplanden’ en als expressie: rank ([Opbrengst]). Groepeer dit rapport op de kolom Wederverkoper land.

Nu moet je allereerst filteren zodat je alleen de top 20 landen te zien krijgt. Ga daarom naar de Queryverkenner en selecteer Query1. Voeg een filter toe aan het samenvattingsfilter: [Toplanden] <= 20. In de eigenschappen van dit filter geef je als bereik Wederverkoper land op. Ga vervolgens terug naar het rapport, selecteer de kolom Opbrengst  en kies voor geavanceerd sorteren. Zie onderstaande afbeelding:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sleep hier het gegevensitem Opbrengst naar de folder Lijst sorteren onder Wederverkoper land in de folder Groepen. Het rapport wordt nu gesorteerd op volgorde van opbrengst per land. Zet met behulp van het sorteericoontje in dit menu de sorteervolgorde op aflopend. Dit rapport zal straks pagina 1 zijn van de oplossing. Test het daarom om te zien of het aan de verwachtingen voldoet.

Om de subpaginas te maken ga je als volgt te werk:

Ga naar de paginaverkenner en selecteer Rapportpagina’s. Sleep een Paginaset element onder Pagina 1. Kopieer vervolgens Pagina 1 in de folder Detailpagina’s. Zie onderstaande afbeelding:

Zoals je ziet hernoemt Cognos deze pagina tot pagina 2. Selecteer Paginaset1 en zet de eigenschap Query op query1. Ook de eigenschap Groeperen en sorteren moet je hier aanpassen. Sleep het gegevensitem Wederverkoper land in de map groepen naar de positie onder Geheel. Als je het rapport nu uitvoert, dan zie je als eerste de overzichtspagina en vervolgens per land een aparte pagina. We hebben echter nog geen klantgegevens per land. Die gaan we nu toevoegen.

Als het goed is dan zit je nog steeds in de Paginaverkenner. Dubbelklik in de rapportpagina’s op Pagina2. Het lijstrapport van die pagina verschijnt. Voeg vervolgens aan dit rapport de kolom [Verkoop (query)].[Wederverkoperfiliaal].[Bedrijfsnaam] toe. Ook aan dit rapport voeg je een queryberekening toe. Die noem je topklanten en die heeft als expressie: rank ([Opbrengst] for [Wederverkoper land]). Let hierbij op de plaats van de haakjes.

Nu moet je nog filteren zodat alleen de top 10 klanten per land op de subpagina’s verschijnen. Ga naar de queryverkenner en selecteer Query1. Maak daar het volgende detailfilter aan: [Topklanten] <= 10. In de eigenschappen van dit detailfilter moet je bij toepassing nog automatische na-aggregatie aangeven, zodat eerst de rangorde wordt bepaald en pas daarna het filter wordt toegepast.

Tenslotte wil je waarschijnlijk op Pagina2 de kolom toplanden nog verbergen. Dit doe je als volgt: Selecteer de kolom Toplanden. Selecteer onder Eigenschappen – kolomlijst onder het kopje Conditioneel: ‘Variabele weergeven’. Dubbelklik hierop en maak een nieuwe variabele aan van het type Booleaans. Noem hem Verberg en laat Weergeven voor Ja aangevinkt staan.. Geef als expressiedefinite op: 1 = 0. De kolom zal niet getoond worden op het rapport. Voer het rapport uit en je zult zien dat het aan de eisen voldoet.